Hình thức thanh toán

  1. Tại cửa hàng

Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại các cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng thực phẩm an toàn Nam Trạng

  1. Tại nhà/nơi nhận hàng

Sau khi nhận hàng xong, quý khách có thể thanh toán cho nhân viên giao hàng của cửa hàng thực phẩm an toàn Nam Trạng tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu thuộc những khu vực có bán kính tối đa 50 km với các cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng thực phẩm an toàn Nam Trạng.